Instrukcje obsługi

InstrukcjE

Rejestracja na członka Klubu

Przeprowadzimy Cię przez proces rejestracji w Klubie


Zakup karnetu

Zakup karnetu lub jazdy indywidualnej spoza kalendarza zajęć.

Rezerwacja zajęć

Rezerwacja zajęć w kalendarzu zajęć. Zajęcia jednorazowe lub z karnetu.


Zmiana hasła

Tutaj dowiesz się jak zmienić hasło do systemu.

POMOC NA SKRÓTY

FAQ – Często zadawane pytania i odpowiedzi na nie 🙂

Jak zakupić karnet na dziecko, którego profil jest przypisany do mojego

Wybieramy karnet który nas interesuje w zakładce “kup karnet” -> gdy karnet zaświeci się na żółto przechodzimy na dół strony i klikamy “dalej” -> pojawi się “podsumowanie” czyli informacja jaki karnet wybraliśmy itd. . Pod podsumowaniem znajduje się informacja “Twoje dane” i tutaj jest opcja “zmień”. Należy rozwinąć to okienko (klikając strzałkę w dół) i wybrać osobę której ma dotyczyć ten karnet. ( ta opcja jest dostępna tylko dla tych Klubowiczów, którzy mają przypisany profil dziecka do swojego profilu. )

Jak dodać profil dziecka do mojego profilu
  1. Po założeniu profilu własnego i dziecka ( na osobne maile) można podpiąć profil dziecka pod profil rodzica przez zgłoszenie na mail biuro@patataj.com lub osobiście w biurze. Podczas zgłoszenia e-mail należy przesłać uzupełnione oświadczenie
    ” Ja …. ( imię i nazwisko ) …… (data urodzenia), wyrażam zgodę na podpięcie profilu mojego dziecka ….. ( imię i nazwisko) …… (data urodzenia)…. (mail na który była dokonana rejestracja dziecka) do mojego profilu. ”

Nie mogę zarejestrować drugiej osoby na ten sam adres e-mail

System zapisów on-line i ewidencji Członków naszego Klubu, umożliwia przypisanie danego adresu e-mail tylko do jednej osoby. Rejestrację na drugą osobę należy dokonać podając inny adres e-mail.

Moja rezerwacja została anulowana

Rezerwacja mogła zostać anulowana ponieważ :

  1. Najpierw dokonaliśmy rezerwacji a dopiero potem zakupiliśmy karnet. System nie rozpoznaje tej rezerwacji jako opłaconej. Aby dokonać rezerwacji na karnet należy najpierw zakupić karnet a dopiero potem dokonać rezerwacji na zajęcia.
  2. Kupiliśmy karnet, który nie dotyczy danej jazdy.
  3. Nie zapłaciliśmy na czas za zajęcia jednorazowe.


“Są tylko dwie klasy w wyższych sferach w Anglii – klasa jeżdżąca i klasa neurotyczna”.

-Nieznany