Rodzic-dziecko

Zmienimy Twoje konto na konto dziecka.

Skopuj i uzupełnij poniższe oświadczenie i wyślij do nas na mail patatajrezerwacje@gmail.com
może być wysłane w treści maila ( nie jako osobny dokument/skan)

Zmiana danych z rodzica na dane dziecka

„ Zgadzam się na zmianę danych na profilu członkowskim UKS SJK PATATAJ z moich danych ( imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania) na dane dziecka ( imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania). Jednocześnie wyrażam zgodę na członkostwo mojego dziecka w UKS SJK PATATAJ i akceptuję regulamin Klubu.”

Zgłoszenia wysłane z maila nie przypisanego do danego konta nie będą brane pod uwagę ze względów bezpieczeństwa.

Wróć na początek

Problemy techniczne