Rodzic

Zmienimy konto dziecka na Twoje dane a następnie “podepniemy” konta dzieci pod Twój profil. Będziesz miał jednego maila do logowania i z poziomu swojego konta będziesz mógł rejestrować dzieci na zajęcia ( siebie też 😉 )

Skopuj i uzupełnij poniższe oświadczenie i wyślij do nas na mail patatajrezerwacje@gmail.com
może być wysłane w treści maila ( nie jako osobny dokument/skan)

Zmiana danych z dziecka na rodzica

„ Zgadzam się na zmianę danych na profilu członkowskim UKS SJK PATATAJ z danych dziecka ( imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania) na moje ( imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania). Jednocześnie wyrażam zgodę na członkostwo w UKS SJK PATATAJ i akceptuję regulamin Klubu jednocześnie wyrażam zgodę na przypisanie kont członkowskich moich dzieci do mojego profilu.”

Zgłoszenie profilu dziecka ( konieczne są osobne zgłoszenia na każde dziecko )

W zgłoszeniu prosimy o podanie wszystkich wymienionych poniżej danych :

Dziecka:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Data urodzenia

Uzupełniony dopisek : ” Wyrażam zgodę na członkostwo mojego dziecka ……….(imię i nazwisko) w UKS SJK PATATAJ i akceptuję regulamin Klubu.”

Wróć na początek

Problemy techniczne