Warunki uczestnictwa ZSJ

Program i warunki uczestnictwa w Zimowym Szkoleniu Jeździeckim

 1. Program szkolenia obejmuje:
  Szkolenie odbywa się od poniedziałku do piątku od 09:00 do 16:00 z możliwością przedłużenia za dodatkową opłatą (30zł/1h – zgłoszenia przedłużenia należy dokonać u Kierownika Szkolenia – płatność należy dokonać na nasze konto klubowe przed planowanym przedłużeniem zajęć)
  -Codziennie jazda konna
  – Woltyżerka
  – Wycieczka bryczką lub saniami do lasu ( w zależności od warunków atmosferycznych)
  – Zajęcia taneczne
  – Zajęcia muzyczne
  – Wyżywienie – Obiad dwudaniowy z deserem
 2. Zwroty w przypadku rezygnacji ze szkolenia:
  Przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od niniejszej umowy i zwrotu kosztów, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonania zakupu, bez podania przyczyny. Jeśli usługa o której jest mowa w umowie zostanie rozpoczęta przed upływem ww. 14 dni, utracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży usługi i zwrotu kosztów. Prawo do odstąpienia nie przysługuje również w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30.05.2014r (“USTAWA”). Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży usługi, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od ww. umowy w drodze oświadczenia mailowo. W przypadku odstąpienia od umowy po wpłacie środków na konto Klubu pobierana jest opłata organizacyjna w wysokości 100zł. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów zawarte są w Regulaminie UKS SJK PATATAJ udostępnionym na stronie www.patataj.com
 3. Należy zabrać ze sobą:
  strój do jazdy konnej, obowiązkowy kask (jeździecki), dla skaczących przez przeszkody wskazana kamizelka ochronna, bacik (palcat), długie spodnie bez sztywnych szwów (dresowe, legginsy), kryte buty bez wystających elementów (kalosze, sznurowane adidasy),strój przeciwdeszczowy, buty turystyczne, podpisany bidon, ubranie na zmianę ( spodnie, bluza itp.), dobry humor, niewskazane zabieranie tabletów, laptopów, gier elektronicznych.
 4. Konieczne do udziału w szkoleniu
  Osoby niezarejestrowane w systemie zapisów on-line (na naszej stronie www.patataj.com) oraz bez wypełnionych dokumentów ( umowa -zgłoszenie) i bez opłaconego Szkolenia, nie mogą brać udziału w Szkoleniu.
 5. Upoważnienie do odbioru
  Konieczne jest przekazanie Kierownikowi Szkolenia upoważnienia do odbioru dziecka przez inne osoby niż podane w zgłoszeniu. W upoważnieniu powinny być zawarte m.in takie dane jak : Imię i nazwisko ( osoby upoważnionej ) data urodzenia, seria i numer dowodu, stopień pokrewieństwa. Podczas rezerwacji miejsca na szkoleniu możliwe będzie podanie danych osoby upoważnionej do obioru.
 6. Zgłaszając dziecko na szkolenie rodzic / opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, że:
  a) Uczestnik szkolenia zobowiązany jest stosować się do wszystkich regulaminów obowiązujących w UKS SJK PATATAJ oraz poleceń kadry, w tym kierownika, wychowawców i instruktorów. Ze względu na zajęcia z końmi obowiązuje bezwzględne i natychmiastowe wypełnianie poleceń kadry
  b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub zaginięcia wartościowych przedmiotów, które dzieci zabierają ze sobą na szkolenie (np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny itp.)
  c) Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania, spożywania i używania tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz środków odurzających.
  d) Rodzice (opiekunowie) są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez dziecko i z tego tytułu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną.
  e) W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu lub rażącego postępowania Uczestnika, może zostać podjęta decyzja o usunięciu go ze szkolenia i odwiezieniu do domu na koszt rodziców (opiekunów).
  g) Jazda konna jest sportem wyczynowym i rodzic jest w pełni świadomy zagrożeń jakie niesie za sobą ten sport. Ubezpieczenie obozowe obejmuje NNW. Wszelkie zwroty leczenia schorzeń i urazów itp. nabytych podczas obozu ponosi ubezpieczyciel.
 7. Niniejszym rodzic / opiekun prawny wyraża zgodę na udział dziecka w Zimowym Szkoleniu Jeździeckim, w szczególności na branie czynnego udziału w takich zajęciach sportowych jak m.in.: jazda konna itp.
 8. Rodzic / opiekun prawny oświadcza, że zapoznał/a się z wszystkimi informacjami zawartymi w ofercie Zimowego Szkolenia Jeździeckiego, umowie-zgłoszeniu i wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w szkoleniu, organizowanym przez UKS SJK PA TA TAJ, łącznie z jazdami konnymi oraz zapoznałem się i akceptuję regulamin UKS SJK PATATAJ. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich i mojego dziecka danych osobowych w
  bazie danych UKS SJK PATATAJ z siedzibą w Kaniach ul. Krótka 9 z przeznaczeniem do wykorzystania ich wyłącznie w celach realizacji tej umowy, marketingowych, związanych z działalnością tego klubu, oraz na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego odwołania Szkolenia z powodów przepisów urzędowych.
 10. Akceptacją umowy jest opłacenie Szkolenia w części lub całości.
 11. Sposób płatności : Opłaty za wyjazd określony niniejszą umową należy dokonać :
  a) poprzez link do płatności wygenerowany i przesłany na Państwa mail po dokonaniu rezerwacji
  b) na konto bankowe UKS SJK PATATAJ, dostępne w strefie rodzica oraz na naszej stronie www.patataj.com w zakładce kontakt.
  c) gotówką w biurze UKS SJK PATATAJ Kanie ul. Krótka 9 .
  Inne płatności, na konta innych firm, osób, nieokreślonych niniejszą umową nie będą honorowane. Także wpłata poprzez zwykły przelew (nie płatność elektroniczna z linku) na konto skopiowane z linku do płatności nie będzie honorowana, ponieważ jest to wpłata na konto firmy PayU i wpłata ta nie jest w żaden sposób powiązana ze szkoleniem organizowanym przez UKS SJK PATATAJ.
  W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem pod adresem biuro@patataj.com

Siedziba

UKS SJK PATATAJ
ul. Krótka 9
05-805 Kanie

Kontakt

tel. +48 518 444 204
e-mail patataj@patataj.com

Godziny pracy stajni:

poniedziałek – nieczynne
wt.-pt 13:00-22:00
sob. – nd. 7:00 – 19:00

Godziny pracy biura:

poniedziałek – nieczynne
wt.-pt 12:00-16:00
sob. 9:00 – 17:00
nd. – nieczynne